24 Ιουλίου 2013

Λάθη που μας κοστίζουν

Συνεχίζοντας την έρευνά μας σαν δημοτική παράταξη, ζητήσαμε τα μισθωτήρια και τις τροποποιητικές συμβάσεις για τα ακίνητα που πρόκειται να ξενοικιάσει ο Δήμος αφού πρόκειται όλες αυτές οι υπηρεσίες να μετεγκατασταθούν στο νέο επίμαχο κτίριο που θα στεγάσει το Δημαρχείο. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι στο υπ' αριθμ. πρωτ. 14728/16-09-2009 "Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου" που αφορά το επί της Λ. Καραμανλή κτίριο, το οποίο βρίσκεται έναντι του κεντρικού κτιρίου του Δημαρχείου του πρώην Δήμου Αρτέμιδας στην στάση ΟΤΕ και στεγάζει την
Τεχνική Υπηρεσία, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός όρος στην παράγραφο Β.Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι:
" Η μίσθωση θα είναι διάρκειας 5 ετών και θα αρχίζει από την ημέρα παραδόσεως την 16/9/2009 και θα λήγει την 15/9/2014 του ακινήτου που βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 
Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημιώσεως και εφόσον ειδοποιήσει τους εκμισθωτές έξι (6) μήνες νωρίτερα."

Δείτε το μισθωτήριο:
Με βάση λοιπόν τον παραπάνω όρο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αφού δεν μεταφέρεται η Τεχνική Υπηρεσία σε ιδιόκτητο κτίριο και εφόσον δεν έχει υπογράψει κανένα έγγραφο με το οποίο να δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε οικονομική αξίωσή του έναντι του Δήμου, έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει το ποσό των 60.000€ {15μήνες Χ 4.000€(έχει γίνει μείωση ενοικίου)].

Ρωτήσαμε τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Μάρκου να μας πει αν το γνώριζε πριν υπογράψει και μας απάντησε ότι....δεν είναι δικηγόρος για να μπορεί να δώσει απάντηση. Εξαιρετική ήταν και η παρέμβαση του κ. Λιανού από τη συμπολίτευση, που δεν εγκλωβίστηκε στην παραταξιακή πειθαρχία, αλλά ρώτησε και είπε την άποψή του.


Ακούστε το ηχητικό αρχείο:

  • Πώς διασφαλίζει ο Δήμαρχος τα συμφέροντα του Δήμου;
  • Πόσο σίγουρος είναι ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα απαιτήσουν το ποσό αυτό;
  • Πώς προχώρησε στην υπογραφή νέας σύμβασης όταν υπάρχει τέτοια εκκρεμότητα;