01 Αυγούστου 2014

Λάμπρου Παναγιώτης


Πτυχιούχος στον τομέα Μηχανολογίας.Υπεύθυνος ΕΚΑΒ Αρτέμιδος.Διαπιστευμένος ως διασώστης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής στις Α΄ Βοήθειες.Έχει διατελέσει μέλος σε Συλλόγους γονέων & κηδεμόνων και σύμβουλος στα δημοτικά ιατρεία.Τοπικός σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος.Για την συνολική προσφορά προς τον πολίτη μου προτάθηκε η υποψηφιότητα για τα Αριτεία Ζωής 2010.Η απόφασή μου για την ενεργή συμμετοχή στα κοινά είναι το ενδιαφέρον μου για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της πόλης μας σε όλους τους τομείς.