08 Αυγούστου 2014

Απάντηση του Υποδιοικητή κ. Ζώτου για το Κ.Υ. Σπάτων


Αυτή είναι η επίσημη απάντηση που δόθηκε από τον κ. Ζώτο στο υπ. αριθμ. πρωτ 27426/04-08-2014 του νέου Δημάρχου Δημήτρη Μάρκου σχετικά με τη λειτουργία του Κ.Υ Σπάτων.