01 Σεπτεμβρίου 2014

Οι αρμοδιότητες των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων


Αυτό είναι το νέο μοντέλο διοίκησης με ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους :


 • Δημήτρης Μάρκου : Δήμαρχος  
                                          Πολεοδομικός σχεδιασμός, Χωροταξία, Χρήσεις γης, Πολεοδομικές    μελέτες, Γραμματεία πολεοδομίας , Τοπογραφικές εφαρμογές, άδειες
 • Νομικός Αντώνης : Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες : Καθαριότητα, Διαχείριση Παράνομης τοποθέτησης πινακίδων & αφισοκόλλησης
 •  Κρόκος Νίκος : Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες : Παιδεία,Παιδικοί Σταθμοί, Ανέγερση σχολικών κτιρίων
 • Λάμπρου Παναγιώτης : Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες : Υγεία, Κοινωνική & Πολιτική προστασια, Υποστήριξη Τρίτης ηλικίας Αρτέμιδος

 • Τούντας Αντώνης : Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες : Προγραμματισμός-Τοπική ανάπτυξη, Αναπτυξιακά προγράμματα & Προγράμματα Ε.Ε., Τεχνικά έργα & μελέτες
 • Μπέκας Γιώργος : Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες : Ύδρευση Σπάτων, Ακίνητα Δήμου,Συνεργεία συντηρήσεων,Κίνηση & συντήρηση οχημάτων, Συγκοινωνίες & άδειες μεταφορών

 • Γιαννάτος Σωτήρης : Αποχετευτικό
 • Γκέλιας Δονάτος : Δευτεροβάθμια Επιτροπή 
 • Ζήση Μαρία : Οικονομικά, Πρωτοβάθμια Επιτροπή, Φροντίδα αδέσποτων-φιλοζωική
 • Γκέλιας Δονάτος & Ζήση Μαρία : Tύπος, δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία
 • Δούρος Σωτήρης : Ηλεκτρονική διακυβέρνηση & Διαφάνεια
 • Ίσαρης Γεώργιος : Δημοτική οδοποιία Σπάτων, Ρύθμιση κυκλοφορίας, Αρχείο Πολεοδομίας
 • Λίγκου Πηνελόπη : Τράπεζα αίματος, Υποστήριξη Τρίτης ηλικίας Σπάτων
 • Λύτρα Αθηνά : Τέλεση πολιτικών γάμων, Περιβάλλον- Πράσινο
 • Μπασινάς Γιάννης : Δημοτική οδοποιία Αρτέμιδος, Κοιμητήριο Αρτέμιδος 
 • Στάμου Δημήτρης : Ηλεκτροφωτισμός, Κοιμητήριο Σπάτων
 • Τούντας Γιάννης : Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Υπηρεσία μετανάστευσης
 • Φράγκος Διονύσης : Αγροτική οδοποιία, Οικονομική & Αγροτική ανάπτυξη
 • Φύτρος Αντώνης : Ύδρευση Αρτέμιδος, Παιδικές χαρές