08 Ιουλίου 2016

Παραδόθηκαν από το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος στο Κέντρο διαχείρισης αποθήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημείων διαμονής προσφύγων μεγάλες ποσότητες από τα είδη που μας ζητήθηκαν από την Περιφέρεια. Η παραλαβή των ειδών έγινε από τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Μίλτο Ευσταθιάδη παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου, του Δημάρχου Δημήτρη Μάρκου και του Αντιδημάρχου Αντώνη Τούντα.