08 Σεπτεμβρίου 2016

Έγκριση ανακατασκεύης Πνευματικού Κέντρου "Χρήστος Μπέκας" προϋπολογισμού 1.365.000€

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής ήταν η ανακατασκευή του Πνευματικού Κέντρου, το οποίο είχε εμφανή σημάδια φθοράς, που το κατέστησαν ακατάλληλο για χρήση. Πριν από λίγο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτρου Φιλίππου και με εισηγητή τον κ. Χρήστο Καραμάνο η πλήρης ανακατασκευή του Πνευματικού Κέντρου "Χρήστος Μπέκας" προϋπολογισμού 1.365.000€. Η ανακατασκευή θα περιλαμβάνει εκτός από στατικές επεμβάσεις, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και τη ριζική ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου (σκηνή, αυλαία, καθίσματα, φουαγέ, καμαρίνια, νέο δάπεδο, φωτισμό, ολοκληρωμένο ηχητικό σύστημα, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια κλπ). Τους ευχαριστούμε και ευελπιστούμε στη γρήγορη υλοποίηση του έργου.